Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

Giaó án Âm Nhạc I lớp 1


Ngày…….. tháng……..năm 2011
TIẾT 1
Học hát bài : Quê hương tươi đẹp
    Dân ca Nùng
               Đặt lời : Anh Hoàng
              I.      MỤC TIÊU
-   Biết hát theo giai điệu và lời ca.
-   Biết vỗ tay bài hát.
-   Biết gõ đệm theo bài hát.
           II.      CHUẨN BỊ
1.      Giáo viên
-   Đàn Organ, giáo án, tập bài hát.
-   Thanh phách, tranh minh họa, máy nghe mp3 và đĩa bài hát.
1.      Học sinh.
- Thanh phách, tập hát nhạc.
         III.      CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A.    Ổn định lớp
B.     Kiểm tra bài cũ
C.     Dạy bài mới
1.      Các hoạt động
¯ Hoạt động : Dạy hát bài Quê hương tươi đẹp.

¯ Hoạt động : hát kết hợp vận động phụ họa
D.    Củng cố
E.     Dặn dò
-  Đề nghị cả lớp yên lặng, lớp trưởng báo cáo sỉ số lớp.

-  Ở các lớp mẩu giáo các em đã được học các bài hát, các điệu múa thật dễ thương, lên đây là lớp 1 các em sẽ tiếp tục được học các bài hát rất hay, nói về bạn bè, gia đình và quê hương của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ học bài Quê hương tươi đẹp, đây là bài hát của dân ca Nùng được Anh Hoàng viết lời mới.
-  Cho học sinh nghe nhạc mẩu.
-  Đọc lời bài hát theo tiết tấu cho học sinh nghe.
-  Hướng dẫn học sinh đọc lời bài hát theo tiết tấu.
-  Bài hát gồm 5 câu.
    Câu 1 : “Quê hương………….tươi đẹp”
    Câu 2 : “Đồng …………ngàn cây”
    Câu 3 : “ Khi ………trở về”
    Câu 4 : “ Ngàn lời ca……đón”
    Câu 5 : “ Thiết tha……hương”
-  Hát mẩu câu 1 và yêu cầu học sinh thực hiện lại.
-  Nhận xét và hướng dẫn cho học sinh hát đúng giai điệu.
-  Cho học sinh thực hiện lại.
-  Tương tự hướng dẫn câu 2.
-  Liên kết câu 1 và câu 2.
-  Tương tự hướng dẫn cho học sinh hát các câu khác và liên kết theo chuỗi móc xích đến cả bài.
-  Đệm đàn cho học sinh nghe cả bài.
-  Cả lớp hát cả bài theo đàn đệm.
-  Cá nhân hát cả bài theo đàn.
-  Cho học sinh nhận xét.
-  Nhận xét.
-  Hát và vỗ tay theo phách cho học sinh quan sát, lưu ý học sinh đây là vỗ tay đệm theo phách.
-  Hướng dẫn học sinh hát và vỗ tay theo phách từng câu.
-  Tương tự như dạy hát hướng dẫn từng cầu và liên kết các câu cho đến hét bài.
-  Yêu học sinh hát và vỗ tay theo phách cả bài.
-  Học sinh nhận xét
-  Nhận xét.
-  Cho vài học sinh biểu diễn.

-  Cả lơp hát lại bài hát.
-  Nhận xét

-  Trong mỗi chúng ta ai củng có một gia đình và một quê hương dù như thế nào củng phải luôn luôn yêu thương quê hương và đất nước của minh làm cho quê hương chúng ta luôn tươi đẹp.
-  Các em phải biết bào vệ môi trường để quê hương ngày càng tươi đẹp.
-  Và nhà học hát sao cho đúng giai điệu và lời của bài hát và tập vổ tay theo phách cho đúng.

-   Yên lặng.


-   Lắng nghe.


-   Lắng nghe
-   Lắng nghe
-  Đọc lời theo tiết tấu

-  Nghe và hát lại
-  Nghe và hát lại

-  Hát
-  Thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên

-  Láng nghe
-  Hát theo đàn
-  1-2 HS hát.
-  Nhận xét
-  Lắng nghe
-  Quan sát.

-  Thực hiện theo hướng  dẫn


-  Hát và vổ tay.
-  Nhận xét
-  Lắng nghe
-  1-2 HS biểu diễn trước lớp.
-  Hát
-  Lắng nghe

-  Lắng nghe

-  Lắng nghe.
Ngày…….. tháng……..năm 2011
TIẾT 2
Ôn tập bài hát : Quê hương tươi đẹp
        Dân ca Nùng
                            Đặt lời : ANH HOÀNG
              I.      MỤC TIÊU
-   Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
-   Biết gõ đệm theo tiết tấu lời  ca.
           II.      CHUẨN BỊ
1.      Giáo viên
-   Đàn Organ, giáo án, tập bài hát.
-   Thanh phách, tranh minh họa, máy nghe mp3 và đĩa bài hát.
1.      Học sinh.
- Thanh phách, tập hát nhạc.
         III.      CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A.    Ổn định lớp
B.     Kiểm tra bài cũ

C.     Dạy bài mới
1.      Các hoạt động
¯Hoạt động : Ôn bài Quê hương tươi đẹp.


¯Hoạt động : Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu.D.    Củng cố


E.     Dặn dò
-  Cho cả lớp nghe bài Quê hương tươi đẹp
-  Bài hát vừa nghe có tên là gì ?
-  Mời một bạn lên hát lại bài hát này.
-  Nhận xét
-  Cả lớp hát
-  Cả lớp khởi động giọng. “ ò ó o o”
-  Đàn giai điệu và hát lời ca cho cả lớp nghe.
-  Yêu cầu cả lớp hát theo đàn.
-  Nhận xét
-  Từng dãy hát
-  Học sinh nhận xét
-  Nhận xét.
-  Cá nhân học sinh hát
-  Học sinh nhận xét.
-  Nhận xét.
-  Hát kết hợp vỗ tay theo phách cả bài cho học sinh quan sát.
-  Yêu cầu cả lớp thực hiện theo hướng dẫn.
-  Nhận xét.
-  Cá nhân hát kết hợp vổ tay.
-  Nhận xét.
-  Một dãy hát một dãy vỗ tay.
-  Cả lớp hát theo đàn kết hợp nhún chân theo nhịp.
-  Cá nhân biểu diễn trước lớp.
-  Hướng dẫn học sinh hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu.
-  Giới thiệu với học sinh về thanh phách và cách cầm phách. Tư thế gõ.
-  Gõ theo tiết tấu là khi ta hát một tiếng thì gõ một cái, và hát ngân như thế nào thì gõ ngân như thế đó.
-  Hát và gõ tiết tấu từng câu như hướng dẫn ở vỗ tay theo phách.
-  Cả lớp hát kết hợp gõ tiết tấu.

-  Một dãy hát một dãy vỗ tay theo phách một dãy gõ đệm theo tiết tấu.
-  Nhận xét.
-  Cá nhân hát và gõ đệm theo tiết tấu.

-  Cả lớp hát theo đàn kết hợp nhún chân theo nhip.
-  Nhận xét chung về tiết học.
-  Về nhà tập hát lại bài quê hương tươi đẹp cho đúng giai điệu và lời ca.
-  Tập gõ đệm theo tiết tấu.
-  Tiết sau nhớ mang theo thanh phách.


-  Lắng nghe
-  Trả lời.
-  Hát
-  Lắng nghe
-  hát
-  Khởi động giọng
-  Lắng nghe
-  Hát theo đàn
-  Lắng nghe
-  Từng dãy hát.
-  Nhận xét.
-  Lắng nghe
-  1-2 học sinh hát .
-  Nhận xét
-  Lắng nghe
-  Quan sát

-  Thực hiện
-  Lắng nghe
-  1-2 HS thực hiện.
-  Lắng nghe.
-  Thực hiện
-  Hát kết hợp chuyển chân.
-  1-2 HS biểu diễn .
-  Chú ý.

-  Lắng nghe và quan sát.
-  Lắng nghe và quan sát.

-  Cả lớp thực hiện.

-  Làm theo hướng dẫn của giáo viên


-  Lắng nghe
-  1-2 HS hát và gõ đệm.
-  Hát và nhún chân.

-  Lắng nghe.
-  Lắng nghe.

Ngày…….. tháng……..năm 2011
TIẾT 3
Học hát bài : MỜI BN VUI MÚA CA
              I.      MỤC TIÊU
-   Biết hát theo giai điệu và lời ca.
-   Biết gõ đệm theo phách bài hát.
           II.      CHUẨN BỊ
1.      Giáo viên
-   Đàn Organ, giáo án, tập bài hát.
-   Thanh phách, tranh minh họa, máy nghe mp3 và đĩa bài hát.
1.      Học sinh.
- Thanh phách, tập hát nhạc.
         III.      CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
F.      Ổn định lớp

G.    Kiểm tra bài cũH.    Dạy bài mới
    1. Giới thiệu bài.


 2.Các hoạt động
¯ Hoạt động : Dạy hát bài Mời bạn vui múa ca..
¯ Hoạt động : Hát kết hợp gõ đệm theo phách và tiết tấu, và biểu diễn trước lớp.
I. Củng cố


J.       Dặn dò
-  Đề nghị cả lớp yên lặng, lớp trưởng báo cáo sỉ số lớp.
-  Đàn giai điệu bài Quê hương tươi đẹp .
-  Gọi 1-2 HS và hỏi HS đây là giai điệu của bài hát nào, là dân ca của dân tộc nào.?
-  Học sinh nhận xét.
-  Nhận xét.
-  Yêu cầu cả lớp hát theo đàn kết hợp nhún chân theo nhịp.
-  Nhận xét.
-  Cho học sinh xem tranh.
-  Trong tranh có những hình ảnh gì?
-  Nhận xét.
-  Trong tranh là những em thiếu nhi đan vui múa ca vui vẽ.
-  Không gì đẹp bằng những tuổi thiếu nhi đây là tuổi thiên thần trong sáng vui vẽ và yêu đời. các em ca hát vui múa và đoàn kết với nhau cùng nhau học tập, đó là nội dung của bài hát Mời bạn vui múa ca do nhạc sĩ  Phạm Tuyên sáng tác.
-  Yêu cầu học sinh nhắc lại tên bài hát và tên tác giả.
-  Cho học sinh nghe nhạc mẩu.
-  Đọc lời bài hát theo tiết tấu cho học sinh nghe.
-  Hướng dẫn học sinh đọc lời bài hát theo tiết tấu.
-  Bài hát gồm 4 câu.
    Câu 1 : “Chim ca……………….đón chào”
    Câu 2 : “Bầu trời…………………long lanh”
    Câu 3 : “La la……………………la là”
    Câu 4 : “ Mời bạn…………………vui ca”
-  Đàn giai điệu và hát mẩu câu 1 và yêu cầu học sinh thực hiện lại.
-  Nhận xét và hướng dẫn cho học sinh hát đúng giai điệu.
-  Cho học sinh thực hiện lại.
-  Tương tự hướng dẫn câu 2.
-  Liên kết câu 1 và câu 2.
-  Tương tự hướng dẫn cho học sinh hát các câu khác và liên kết theo chuỗi móc xích đến hết cả bài.
-  Đệm đàn cho học sinh nghe cả bài.
-  Cả lớp hát cả bài theo đàn đệm.
-  Cá nhân hát cả bài theo đàn.
-  Cho học sinh nhận xét.
-  Nhận xét.
-  Tứng nhóm hát luân phiên với nhau.

-  Nhận xét.
-  Hát và gõ đệm  theo phách cho học sinh quan sát, yêu cầu học sinh nhắc lại cách cằm phách và cách gõ phách.
-  Nhận xét và hướng dẫn lại cách gõ đệm theo phách cho học sinh quan sát.
-  Hướng dẫn học sinh hát và gõ đệm theo phách từng câu.
-  Tương tự như dạy hát hướng dẫn từng cầu và liên kết các câu cho đến hết bài.
-  Yêu cầu học sinh hát và gõ đệm  theo phách cả bài.
-  Học sinh nhận xét
-  Nhận xét.
-  Cả lớp hát và gõ đệm theo phách.
-   
-  Nhận xét chung.
-  Yêu cầu học sinh nhắc lại gõ tiết tấu là gì?
-  Nhận xét và hướng dẫn lại như thế nào là gõ đệm theo tiết tấu.
-  Hát và gõ đệm theo tiết tấu cả bài cho học sinh quan sát .tương tự như hướng dẫn gõ đệm theo phách.
-  Cho học sinh hát và gõ đệm theo tiết tấu .

-  Nhận xét.
-  Hướng dẫn cho học sinh hát kết hợp nhún chân như thế nào cho đúng nhịp của bài. Tư thế và cách duy chuyển chân cho đẹp và đều.
-  Hướng dẫn học sinh cách biểu diễn trước lớp về đơn hoặc song ca.
-  Yêu cầu học sinh biểu diễn đơn ca.
-  Nhận xét.
-  Cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo phách.
-  Một dãy hát một dãy gõ theo phách, một dãy gõ theo tiết tấu.
-  Nhận xét chung.
-  Trong lớp học các em phải biết yêu thương nhau giúp đỡ nhau cung nhau học tập cung nhau tiến bộ.
-  Về nhà tập hát lại cho thuộc lời ca và giai điệu và gõ đệm theo phách và theo tiêt tấu.

-   Yên lặng.

-   Lắng nghe.
-   Trả lời.

-   Nhận xét.
-   Lắng nghe.
-   Cả lớp hát.

-   Lắng nghe.
-   Quan sát tranh.
-   Trả lời.
-   Lắng nghe


-   Lắng nghe.
-  Trả lời.

-  Lắng nghe.
-  Lắng nghe
-  Đọc lời theo tiết tấu
-  Nghe và hát lại

-  Nghe và hát lại

-  Hát
-  Thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên


-  Lắng nghe
-  Hát theo đàn
-  1-2 HS hát.
-  Nhận xét
-  Lắng nghe
-  Từng nhóm hát.
-  Lắng nghe
-  Quan sát.
-  Thực hiện theo hướng  dẫn


-  Hát và gõ đệm.

-  Nhận xét
-  Lắng nghe
-  Hát và gõ theo phách.
-  Lắng nghe.
-  Nhắc lại.
-  Lắng nghe

-  Quan sát.


-  Cả lớp, từng dãy ,và cá nhân
-  Lắng nghe..
-  Chú ý lắng nghe và quan sát.


-  1-2 HS biểu diễn trước lớp.
-  Thực hiện.
-  Thực hiện theo hướng dẫn.
-  Lắng nghe
-  Lắng nghe.


-  Lắng nghe.                                                  


Ngày…….. tháng……..năm 2011
TiÕt 4
                             - «n tËp bµi h¸t:   Mêi b¹n vui móa ca
           - TRß CH¥I THEO BµI §ång dao : Ngùa «ng §· VÒ
I) Môc tiªu :
- HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca, h¸t ®ång ®Òu, râ lêi.
- BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ ®¬n gi¶n, biÓu diÔn bµi h¸t.
- Tham gia trß ch¬i.
II) ChuÈn bÞ:
- H¸t chuÈn bµi h¸t, b¨ng bµi h¸t, mét sè ®éng t¸c phô ho¹.
- Nh¹c cô, dông cô gâ.
- Trß ch¬i : Ngùa «ng ®· vÒ.
III) Ho¹t ®éng d¹y häc:

Néi dung
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1. PhÇn ®Çu
- æn ®Þnh

- Bµi cò


2.PhÇn  ho¹t ®éng
Ho¹t ®éng 1
 ¤n h¸t


VËn ®éng

Ho¹t ®éng 2
Trß ch¬i

3. PhÇn kÕt


-Nh¾c nhë t­ thÕ ngåi h¸t, ®øng h¸t, thÓ hiÖn vç tay, c¸ch chØ huy cña GV
- Giê tr­íc chóng ta häc bµi g×?
- Nghe ®µn h¸t bµi vµ gâ ®Öm theo ph¸ch
NhËn xÐt, ®¸nh gi¸


Giíi thiÖu néi dung tiÕt «n tËp
- Cho líp h¸t l¹i bµi h¸t.
- Thùc hiÖn d·y 2 lÇn
- C¸ nh©n
- Cho HS h¸t l¹i vµi c©u (*).
MÉu:
+ C©u 1: chim ca lÝu lo,
 vßng tay lµm loa, ch©n nhón ®Òu
+ c©u 2: Hoa nh­ ®ãn chµo
Tay chôm l¹i, ch©n vÉn nhón
+ C©u3: BÇu trêi xanh...lanh
Tay gi¬ cao vµ h¹ xuèng theo lêi ca
+ C©u 4:Vç tay theo nhÞp
- H­íng dÉn thùc hiÖn tõng ®éng t¸c
- Cho HS thùc hiÖn.
- Cho HS thùc hiÖn l¹i ®éng t¸c (*).
- Gäi HS lªn biÓu diÔn.

-         H­íng dÉn c¸ch ch¬i ...
+ §äc tiÕt tÊu:.............
Nhong nhong nhong ngùa «ng ®· vÒ c¾t cá bå ®Ò cho ngùa «ng ¨n.
- Dïng 2 tay thùc hiÖn ®éng t¸c.
- Cho HS thùc hiÖn

* Cñng cè:
- Giê häc h«m nay chóng häc g×?
- C¸ch vËn ®éng , ®Öm ph¸ch, tiÕt tÊu
- C¸ch ch¬i trß ch¬i
* DÆn dß: Nh¾c HS häc thuéc bµi, tËp móa bµi

-æn ®Þnh, trËt tù,l¾ng nghe
-1HS tr¶ lêi
-Thùc hiÖn
- L¾ng nghe


-Nghe
 - Líp thùc hiÖn
- D·y
-1-2HS
- HS h¸t

-Theo dâi


- Líp lµm theo
- Nhãm, c¸ nh©n
- HS thùc hiÖn
- Nhãm

Theo dâi, l¾ng nghe


- Thùc hiÖn
- Theo dâi
- Thùc hiÖn líp, d·y, c¸ nh©n.
-1 HS tr¶ lêi
- HS tr¶ lêi

Ghi nhíNgày…….. tháng……..năm 2011
TiÕt 5
«n tËp 2 bµi h¸t: - Quª h­¬ng t­¬i ®Ñp
   - mêi b¹n vui móa ca                                                     
I) Môc tiªu :
- HS h¸t ®óng giai ®iÖu thuéc lêi ca, h¸t ®ång ®Òu, h¸t diÔn c¶m 2 bµi h¸t ®· häc.
- BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay theo bµi h¸t.
- BiÕt h¸t kÕt hîp mét vµi ®éng t¸c phô ho¹ ®¬n gi¶n.
- BiÕt gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca.
II) ChuÈn bÞ:
- H¸t chuÈn bµi h¸t, b¨ng bµi h¸t.
- Nh¹c cô, dông cô gâ
III) Ho¹t ®éng d¹y häc:

Néi dung
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1. PhÇn ®Çu
æn ®Þnh
LuyÖn thanh2.PhÇn  ho¹t ®éng

Ho¹t ®éng 1:
*«n h¸t bµi: Quª h­¬ng t­¬i ®Ñp
Ho¹t ®éng 2
*«n h¸t bµi:
Mêi b¹n vui móa ca

VËn ®éng3. PhÇn kÕt


-Nh¾c nhë t­ thÕ ngåi h¸t, ®øng h¸t, thÓ hiÖn vç tay.
- H­íng dÉn thùc hiÖn tõng c©u theo ©m t­îng thanh a, o, u .
- Cho HS thùc hiÖn.

- Giíi thiÖu néi dung tiÕt häc, ghi tùa bµi.
- Cho HS nghe ®µn nhËn biÕt tªn bµi h¸t.

- §Öm ®µn b¾t nhÞp cho HS h¸t bµi quª h­¬ng t­¬i ®Ñp
- Cho h¸t ®Öm tiÕt tÊu.


- Më b¨ng bµi h¸t :Mêi b¹n vui móa ca.
- bµi h¸t võa nghe lµ bµi h¸t nµo?
- Cho HS ®øng t¹i chç h¸t 1 trong 2 bµi h¸t (*).

- Cho HS vç tay,vËn ®éng theo bµi h¸t (2-3 lÇn).
- Gäi biÓu diÔn tr­íc líp.
NhËn xÐt, ®¸nh gi¸

* Cñng cè:
- Giê häc h«m nay chóng ®­îc «n nh÷ng g×?
* DÆn dß: Nh¾c HS häc thuéc bµi, tËp gâ ®Öm vµ vËn ®éng.

-æn ®Þnh, trËt tù,l¾ng nghe
- Nghe

-TËp theo ®µn

- Theodâi
- L¾ng nghe

-Thùc hiÖn
-Líp, nhãm, c¸ nh©n


-Nghe
-1HS
- HS h¸t


- Líp.
-Nhãm thùc hiÖn 
Nghe- 1HS

-Ghi nhí

Ngày…….. tháng……..năm 2011
TiÕt 6
Häc h¸t bµi : T×m b¹n th©n
                                                      Nh¹c vµ lêi: ViÖt Anh
I) Môc tiªu :
- HS h¸t đóng giai điÖu lêi 1 cña bµi.
- BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay, gâ đÖm theo ph¸ch lêi 1 cña bµi h¸t.
II) ChuÈn bÞ:
- H¸t chuÈn bµi h¸t, b¨ng bµi h¸t.
- Nh¹c cô, dông cô gâ.
III) Ho¹t ®éng d¹y häc:
Néi dung
Ho¹t đéng d¹y
Ho¹t đéng häc
1. PhÇn đÇu
    æn ®Þnh

2.PhÇn  ho¹t đéng
Ho¹t đéng 1 D¹y h¸t


-H¸t mÉu


-§äc lêi ca

-H¸t mÉu
LuyÖnthanh
-D¹y tõng c©u h¸t


H¸t lêi 1


Ho¹t®éng2
§Öm ph¸ch3. PhÇn kÕt


-Nh¾c nhë t­ thÕ ngåi h¸t, đøng h¸t, thÓ hiÖn vç tayGiíi thiÖu bµi: Bµi h¸t T×m b¹n th©n lµ cña nh¹c sü ViÖt Anh, tªn khai sinh lµ §Æng TrÝ Dòng. Bµi h¸t đ­îc s¸ng t¸c vµo kho¶ng n¨m 1960 víi nÐt nh¹c rén rµng vui t­¬i giai ®iÖu vµ lêi ca nãi vÒ t×nh b¹n bÌ th©n ¸i cña tuæi nhi đång th¬ ng©y.  
- Ghi b¶ng đÇu bµi
- Më b¨ng bµi h¸t.
-Giíi thiÖu lêi 1 bµi h¸t
- Lêi 1 cña bµi đ­îc chia lµm 4 c©u h¸t
-  §äc lêi ca tõng c©u h¸t kho¶ng 1- 2 lÇn.
- Cho HS luyÖn thanh b»ng c¸c ©m o,u,a.
-D¹y h¸t tõng c©u, liªn kÕt c©u, cho ®Õn hÕt bµi.
- D¹o đµn bµi b¾t nhÞp cho HS h¸t.
- Nghe h¸t vµ söa sai.

- Cho HS h¸t c¶  lêi 1 cña bµi.
- Cho HS h¸t vµi c©u (*).
 - GV đÖm mÉu
Nµo ai ngoan ai xinh ai t­¬i
   X          x           x          x
Nµo ai yªu nh÷ng ng­êi b¹n th©n  ...
  x         x                  x              x   
- Cho HS thùc hiÖn gâ theo ph¸ch.

- NhËn xÐt, đ¸nh gi¸

* Cñng cè:
- Giê häc h«m nay chóng häc g×?
- Em häc tËp đ­îc điÒu g× khi häc xong bµi h¸t?
- Gi¸o dôc HS ph¶i ®oµn kÕt th­¬ng yªu b¹n bÌ, gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé
* DÆn dß: Nh¾c HS häc thuéc bµi, tËp gâ ®Öm

-æn đÞnh, trËt tù,l¾ng nghe- L¾ng nghe


-1 HS nh¾c l¹i
-Nghe


- Líp đäc.

-Thùc hiÖn
-TËp theo ®µn

- Líp h¸t theo
- Líp, d·y, c¸ nh©n
- HS h¸t
-Nghe
-Nghe-Ghi nhí
- Líp, nhãm, c¸ nh©n.
-Thùc hiÖn 


- 1 HS tr¶ lêi
- HS tr¶ lêi-Ghi nhí
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét